لوتوس تمام کارهای خود را به صورت تیم وورک انجام داده و همواره کیفیت و سرعت عمل اولویت آن است و از طراحی تا چاپ و اجرا در کنار مشتریان خود است.
لوتوس همیشه از ایده های جدید و جذاب استقبال می‌کند و دوست دارد برندی شایسته همانند اسم لوتوس باشد.